Traditionella KinesiskaHälsosystemet

Örtterapi är en del av Världens mest använda system för hälsoproblem
Det Traditionella Kinesiska Hälsosystemet

DET TRADITIONELLA KINESISKA HÄLSOSYSTEMET

Kinesisk läkekonst som har en helhetssyn på människan anses ha sin början för ca. 3000 år sedan men flera forskare inom området tror att medicinen är ännu äldre. Därmed är det Traditionella Kinesiska Hälsosystemet en av de äldsta bevarade, idag praktiserade medicinska traditionerna, med en helhetssyn på människan som en fysisk, känslomässig, intellektuell och andlig varelse i en ständig förändringsprocess. Akupunktur och Moxa terapi är de mest kända terapeutiska formerna inom Traditionell Medicin i Sverige och de är idag mycket beprövade metoder, utan biverkningar. Traditionell Örtmedicin med Kostterapi är i Asien de mest praktiserade terapiformerna inom Kineisisk läkekonst och står för ca. 70% av alla behandlingar som görs inom Kinesisk läkekonst och anses oundgängliga för att uppnå goda terapeutiska resultat vid behandling av många hälsobesvär. Vi vill därför med denna sida ge information om framförallt Traditionell Örtterapi. Andra viktiga terapier i systemet är Kroppsterapier som Tuina, Akupressur och QiGong samt Feng Shui en metod för att skapa balans i den yttre miljön

 • TNK Naturterapi TCM Terapi

  Grupper i Europa har bildats av läkare och Terapeuter som också har en utbildning inom de Asiatiska gamla Hälsosystemen som Ayurveda, Unani i Indien och TCM i Kina

  De flesta av oss har fått sin utbildning utanför Sverige. Holland och Storbrittaninen är populära länder för studier inom Naturlig Medicin på högskole nivå både för grundläggande och vidareutbildningar

  Man arbetar med Örter, Kost, Kroppsterapi genom att göra individuella diagnoser och ge terapi baserade på hälsosystem som sträcker sig 3-4000 år tillbaka i tiden. Vi använder också naturmedel och terapi som sträcker sig långt tillbaka i historien

 • Naturlig Medicin...

  Man arbetar för att sprida korrekt information om de äldre hälsosystem som nu finns i mer modern och och hur örter, terapeutisk kost samt livsstils terapi används på ett korrekt sätt.

  Viktigt är att upplysa intresserade om utbildningar och kurser som finns att få i dessa äldre naturliga medicinska system som finns kvar och utövas över hela världen idag

  För framtida behov viktigt att arbeta för att lägga upp info på hemsidan om de olika resurser inom Naturlig Medicin som finns i Sverige så att de som vill ha Behandling inom Naturlig Medicin kan få den av utbildade Terapeuter

Hjälp oss att göraNaturlig Terapi känd i Sverige

 • Naturlig Medicin i Kina

  I Kina som är den traditionella örtterapins hemland är den helt accepterad av myndigheterna och har en mycket stark ställning speciellt på landsbygden. Det är vanligt att Traditionella och vanliga läkare remitterar patienter till varandra

  Naturlig Medicin i USA

  I USA har man ett regelverk för naturlig medicin och terapier och ett för västerländsk skolmedicin och utövare av något av dessa måste bli godkända genom eximination på delstatsnivå. Vanliga läkare får inte använda örter utan utbildning och eximination

  Naturlig Medicin i EU

  I EU finns numer sedan maj 2011 ett regelverk för naturlig medicin och man har där valt en restriktiv linje där allt som inte har godkänts som läkemedel av mydigheter klassas som mat och får inte påstås bota eller läka någon eller något

 • Vad Säger WHO?

  WHO vill främja spridningen av Traditionell medicin speciellt till U-länder, kostnaderna för att driva Traditionella kliniker är betydligt mindre än för västerländs sjukvård. Undersökningar har visat att Traditionell medicin fungerar mycket bra i de länder där den används i hälso och sjukvård

  THMPD

  THMPD Traditional Herbal Medicine Products Directive samt NF Novel Food är ett nytt regelsystem för örter, naturmedel och kosttillskott som kom Maj 2011 och som försvårar och fördyrar betydligt för Terapeuter som utövar naturlig terapi att förse konsumenter med naturprodukter som håller god kvalitet och är säkra

  Naturlig medicin versus artificiell

  Det finns många fördelar med att använda Naturliga mediciner baserade på växter, mineraler och insekter. Människan har i årmiljoner utvecklats tillsammans med naturen och under årtusenden skaffat sig en mycket stor erfarenhetsbaserad kunskap om denna. Apoteksmediciner tas fram med några års tester av vinstdrivande läkemedelsbolag och baseras på mycket begränsad kunskap om vad som händer i kroppen som helhet

För nyhetsbrev skicka Epost

Kontakta Oss för mer info om örtterapi

Webb Adress

www.tkort.se

Telefon

+46 0760 499430